سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

داود باولی بهمئی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
هوشنگ بهرامی – دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
افشین تکدستان – استادیار دانشگاه جندی شاپور اهواز

چکیده:

دراین مقاله سه سیستم متفاوت مدیریت پسماند درواحدهای ۱۰۰ راسی گاو گوشتی شهرک دامداران شهرستان بهبهان مورد ارزیابی قرارگرفت این سه سیستم شامل ذخیره کود درفضای باز تا زمان پخش در مزرعه کمپوست کود به تنهایی و ذخیره آن تا زمان پخش در مزرعه و کمپوست کود با کاه گندم و ذخیره آن تا زمان پخش در مزرعه بود سیستم ها از نظر حفظ مواد مغذی نسبت به زمان دفع از دام مقدار مواد مغذی به ازا هر کیلوگرم ماده نهایی مقدار کود یا کمپوست مورد نیاز برای پخش طی سه سال متوالی تعداد دفعات بارگیری پخش کننده به ازای میزان کود یا کمپوست مورد نیاز جهت پخش سطح زمین مورد نیاز برای هریک از سیستم ها برهم زدن و تعداد دفعات هم زنی مورد مقایسه قرارگرفت افزوده خالص انرژی درسیستم ذخیره آزاد کود ۱۸۴۳۸۶۰ درسیستم کمپوست کود بدون اصلاح کننده نسبت ۲۴۲۴۱۹۳C:N و درسیستم کمپوست کود با استفاده از اصلاح کننده نسبت ۶۰۷۹۶۷۹C:N مگاژول برآورد شد.