سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمدرضا زاهدی پور – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
شهاب اسلامی –

چکیده:

با پیدایش فرایندهای تولید سودسوزآور وگاز کلر با استفاده از روشهای الکترولیز جیوه ای ودیافراگم و شناسایی اثرات زیانبار مصرف جیوه وآزبست وهمچنین مشکلات زیست محیطی و اقتصادی، این فرایندها به یکی از معضلات و دغدغههای صنعت پتروشیمی تبدیل شده است و کشورها درصدد حذف این فرایندها و استفاده از روش سل غشایی برآمده اند. صنعت کلرآلکالی جزء صنایعی محسوب میشود که هدف آن تولید کلر ، مواد قلیایی، هیدروکسید سدیم ویا هیدروکسیدپتاسیم بوسیله الکترولیز محلولهای نمکی است.در روش سل غشایی آند و کاتد توسط یک غشاء هدایت کننده ی یون وغیر قابل نفوذ توسط آب ازهم جدا شده اند ،محلول آب نمک ازآند عبور کرده ویونهای کلریدبه گاز کلر اکسیدشده و یونهای سدیم از غشاء نفوذ کردهselectivity) و به سمت کاتد که در آن محلول سود جریان دارد ، هدایت می شوند. روش سل غشایی برتریهای خاصی دارد ازجمله:کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصد انرژی برق مصرفی ،حذف آلودگی محصولات کلر ،امکان افزایشظرفیت تولید ، افزایش عمرسلهای الکترولیز،کاهش مساحت مورد نیاز جهت نصب سلها ،کاهش خطرات زیست محیطی.در این بررسی علاوه بر توضیح نحوه ی نفوذ درغشاءDiffusion) تاثیر پارامترهای عملیاتی مانند،دما غلظت ،فشارPH، دانسیته جریان و دبی ورودی بر روی عملکرد سل غشایی ، افزایش نفوذ و تولید کلر مورد. بررسی قرار گرفته است