سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منصور دفاعی – دانشجوی گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
احمدرضا سرائیان – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسین رسالتی – استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمدرضا دهقانی فیروزآبادی – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

با عنایت به توسعه نیشکر در جنوب ایران و با توجه به نتایج مطالعات انجام شده در مقیاس جهانی در خصوص استفاده از باگاس در تولید کاغذ فلوتینگ امکان استفاده از خمیر شیمیایی باگاس در ترکیب با خمیر حاصل از پسماند سرشاخه های نخل خرما برای تولید کاغذ فلوتینگ در مقیاس آزمایشگاهی مورد بررسی قرارگرفت نتایج حاصل از درجات مختلف اختلاط خمیر کاغذ باگاس تا ۵۰ درصد در ترکیب با خمیر NSSC پسماند سرشاخه نخل نشان داده است که برخی مقاومت های فیزیکی و مکانیکی کاغذ نظیر مقاومت به ترکیدن مقاومت در برابر پاره شدن و همچنین ضخامت افزایش می یابد پارامترهایی نظیر مقاومت در برابر کشش و طول پاره شدن درهر دو خمیر کاغذ تقریبا یکسا ن بوده است بررسی ها نشان میدهد در صورت استفاده از خمیر شیمیایی باگاس در ترکیب با خمیر NSSC سرشاخه نخل می توان کاغذ فلوتینگ با کیفیت قابل قبول تولید کرد و همچنین در مصرف چوب پهن برگان و نیز خمیر کاغذ الیاف بلند وارداتی کاهش و صرفه جویی ایجاد نمود.