سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهران برادران نصیری – عضو هیئت علمی موسسه پژوهشهای برنامهر یزی و اقتصاد کشاورزی و توسعه روس
جهانبخش امامی – کارشناسان گروه پژوهشی توسعه کشاورزی از همان موسسه
وهب میرباقری – کارشناسان گروه پژوهشی توسعه کشاورزی از همان موسسه

چکیده:

دانه های روغنی از محصولات با ارزش بخش کشاورزی به شمار میروند که به عنوان ماده اولیه صنایع روغن کشی و تامین کننده نیازهای چربی، پروتئین و ویتامین در حیات موجودات زنده نقش اساسی را ایفا میکنند .دانه های روغنی به عنوان گیاهان صنعتی، به دلیل کاربردهای فراوان در تغذیه انسان و کنجاله آن در تغذیه دام و طیور و مصارف متعدد صنعتی، از جایگاه ویژهای در بین محصولات کشاورزی برخوردارند. چرخه صنعت روغن نباتی بر وجود و عدم دا نه های روغنی استوار است.بعد از سال ۱۳۸۳ که ایران در تولید گندم به خوکفایی رسید مسئولان بخش کشاورزی عنوان نمودند که امکان خوکفایی در برخی دیگر ازمحصولات استراتژیک امکان پذیر است. دانه های روغنی به عنوان یکی از مهمترین محصولات در اولویت اول قرار گرفت و طرح هاو راهکار های متفاوتی در دستور کار قرار گرفت. این مقاله می کوشد به ارزیابی روند تولید و تجارت دانه های روغنی با استفاده از اطلاعات رسمی وزارت جهاد کشاورزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران بپردازد و تغییرات تولید این محصولات استراتژیک را مورد ارزیابی و تحلیل قرار دهد