سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید بدرسمای – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سیدمحمد عترتی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مسعود لطیفی –

چکیده:

نخ شنیل یک نخ تزئینی پرزدار می باشد که جهت مصارف گوناگون تزئینی و تجملی پوشاک و غیرپوشاک به روشهای خاصی تولید می گردد یکی از راه های متداول تولید این نخ تهیه ان درروش تابندگی برروی ماشین ویژه ای شبیه سازیماشین رینگ ریسندگی می باشد دراین مقاله سعی گردیده است که علاوه برمرور روشهای گوناگون تولید این نخ چگونگی تولید آن درروش تابندگی بررسی گردد