سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فاطمه کاظمینی – دانشجوی زیست شناسی سلولی مولکولی گرایش میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد ا
محمدحسین مرحمتی زاده – استاد یار و عضو هیات علمی گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دا
سارا رضازاده – دانش آموخته مهندسی صنایع غذایی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه
نجمه عندلیبی – دانشجوی زیست شناسی سلولی مولکولی گرایش میکروبیولوژی، دانشگاه آزاد ا

چکیده:

باکتری های پروبیوتیک پاتوژن های خطرناک روده ای را مهارمی کنند و در پیشگیری و درمان انواع اسهال بکارمی روند، قدرت ضد سرطانی و کاهش کلسترول خون را دارند و همچنین لورک نیز در درمان اسهال کودکان و اسهال مسافرتی بسیار موثر می باشد. از صدها سال پیش میکروب ها جهت تخمیر غذا و الکل بکارمی رفته اند. در این تحقیق میکروب لاکتو باسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم را در فرآورده لبنی ( لورک ) کشت داده و برای رشد میکروب نمونه را در گرمخانه ۳۸ درجه سانتی گراد قرار داده و پس از گذشت ۵ ساعت که به اسیدیته مورد نظر رسید، نمونه به یخچال انتقال داده شد و ۲۴ ساعت بعد فرآورده لبنی از نظر قابلیت زیستی باکتری پروبیوتیکی به روش Serial duration (شمارش مستقیم) مورد شمارش و کشت بر روی محیط MRS انجام گرفت. حرکت باکتری ها در زیر میکروسکوپ نشان دهنده زنده بودن میکروب های پروبیوتیکی بود و میزان آن در واحد گرم (۱۰)۱۰ میکروب بود، باکتری های پروبیوتیکی برای اینکه خواص خود را در بدن فرد مصرف کننده مواد غذایی به وجود بیاورند باید به میزان حداقل ۱۰۷ در گرم و به صورت زنده وجود داشته باشند بطور کلی پروبیوتیک ها توانایی جایگزینی خوبی بجای آنتی بیوتیک ها دارند. این میکروارگانیسم ها بخوبی در فرآورده های شیری غنی از لاکتوز رشد می کنند. نمونه ها مورد ارزیابی حسی قرار گرفت، نتیجه حاکی از آن بود که نمونه ها از نظر طعم، عطر و مزه مورد قبول مصرف کننده قرار گرفت.