سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمهدی هاشمی – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسین عنایتی – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسین فتحی – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی صالحی – استاد، دانکشده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این پژوهش تولید پودر کامپوزیتی نیکل- آلومینیوم – کاربید سیلیسیم توسط آسیاب غلتشی به منظور کاربرد در فرآیند پاشش حرارتی، مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت تولید پودر، مقدار یک کیلوگرم مخلوط پودرهای نیکل، آلومینیوم و کاربید سیلیسیم به نسبت های مشخص، همراه با ۲۰ کیلوگرم گلوله فولادی در داخل محفظه آسیاب ریخته و به مدت زمان ۱۵ ساعت آسیاب شدند. سپس پاشش توسط فرآیند پاشش پلاسمایی اتمسفری (APS) بر یزر لایه فولادی CK45 انجام شد و نمونه هایی از پوشش، جهت بررسی خواص پوشش حاصله آماده گردید. ریز ساختار و مرفولوژی ذرات پودر و پوشش، توسط پراش اشعه ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبیش (SEM) بررسی گردید. مطالعات نشان داد که پودر کامپوزیتی در حین پاشش پلاسمایی واکنش داده و منجر به تشکیل کامپوزیت Ni(2)Al(3)(Ni)-12%wt SiC روی سطح زیر لایه شده است. نتایج حاصل از آزمون ریز سختی سنجی نشان داد که فازهای بدست آمده در پوشش پلاسمایی، از سختی بسیار بالایی برخوردار هستند. همچنین جهت تعیین میزان چسبندگی پوشش به زیر لایه، بر طبق آزمون فروروندگی درون مرزی (Interfacial Indentation Test) نمونه هایی تهیه گردید. نتایج این آزمون نشان داد که پوشش ایجاد شده دارای چسبندگی مناسبی به زیر لایه فولادی است.