سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی آقا جانی دلاور – استادیار گروه حرارت و سیالات -دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
کوروش صدیقی – استادیار گروه حرارت و سیالات -دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
موسی فرهادی – دانشیار گروه حرارت و سیالات -دانشکده مهندسی مکانیک-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

در این تحقیق از روش شبکه بولتزمن برای شبیه سازی پیل سوختی متانولی استفاده شده است. محدوده شبیه سازی مقطعی دوبعدی در راستای جریان شامل تمام هفت بخش پیل سوختی ، کانال آندی ، لایه های نفوذ و کاتالیست آندی ، غشاء ، کانال کاتدی ، لایه های نفوذ و کاتالیست کاتدی بوده است. در این هفت بخش هم نواحی متخلخل و هم غیر متخلخل لحاظ گردیده اند لذا کلیه معادلات لازم برای شبیه سازی جریان سیال ، انتقال حرارت و غلظت اجزای شیمیایی مختلف ، در این نواحی به منظور پیش بینی کارایی پیل سوختی توسط روش بولتزمن حل گردیدمد. مشاهده گردید که با افزایش دما . چگالی جریان ، غلظت واکنش دهنده ها کاهش یافته و غلظت محصولات واکنش افزایش می یابد. با افزایش چگالی جریان ، نرخ واکنشها افزایش یافته و دما در لایه کاتالیست زیاد می گردد. در لایه کاتالیست در راستای جریان غلظت محصولات واکنش زیاد شده و پس از رسیدن به یک مقدار حداکثر به علت کاهش غلظت واکنش دهنده ها کم می شود.