سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جینا تن زاده – کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی، رشت
علی حقیقت – کارشناسی برق-الکترونیک –اداره برق استان گیلان
محمد پناهنده – کارشناس ارشد پژوهشی پژوهشکده محیط زیست جهاد دانشگاهی، رشت

چکیده:

تحقیقات در مورد میکروارگانیسم هایی که قادر به کاتالیز کردن فرایند احیایی یک الکتروددرون یک سلول سوختی می باشند، به خوبی مورد توجه قرار گرفته است. باکتری های با میزان فعالیت بالا، پایداری عملکردی و طول عمر بالا بیشتر به عنوان واحد های سلول های سوختی مورد استفاده قرار می گیرند. یک بررسی روی رسوبات دریایی در استان گیلان نشان داد که این رسوبات، منبع مناسبی برای تولید جریان الکتریسیته توسط میکروارگانیسم های گرمادوست می باشند. جریان الکتریسیته تولیدی روی سطح گرانیتی الکترود ها در دمای ۶۰ درجه سانتی گراد (از ۲۰۹ تا ۲۵۴mA/2m) تقریباً ۱۰ برابر بیشتر از دمای ۲۲ درجه سانتی گراد (از۱۰ تا ۲۲،mA/2m ) اندازه گیری شد که پس ازکشت و بررسی سلولهای سوختی رسوبات، نتایج نشان می دهد که تولید جریان در هنگام افزودن سلولز و استات به عنوان سوبسترا به میکروارگانیسم ها، حاصل می شود. توالی ژنی ریبونوکلئیک اسیدی (۱۶srRNA ) از بیوفیلم های سنگین، که روی آند های گرافیتی ترکیب شده اند، با پیل های سوختی میکروبی محتوی سوبسترای استات، کلون شدند و مورد آنالیز قرار گرفتند. بیشترین کلونی باکتری ها، مربوط به باکتری های گرم مثبت ترموفیل ( ۵۴ تا ۸۰ کلونی) و مربوط به جنس ترمینکولا کربوکسی دوفیلا ۱ (۹۹% تقریباً) بود وکلونی های باقیمانده مربوط به جنس های فرمیکوتس ۲ و دفری باکتر ها ۳ بودند. در این تحقیق به تولید جریان الکتریسیته توسط سلولهای باکتریهای گرمادوست وتوانایی بیشتر این باکتریها در تولید جریان برق نسبت به باکتری های مزوفیل بدون افزودن حامل الکترون و پرداخته شده است.