سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا تقدیریان – شرکت مدیریت تولید برق یزد
جمال الدین عزیزی –
بابک جمشیدی –
سیدروح ا… میرنژاد –

چکیده:

نصب توربین انبساطی در برخی از ایستگاههای تقلیل فشار سوخت گاز نیروگاهای حرارتی کشور مورد توجه واقع شده است. هدف از نصب توربین انبساطی در این نیروگاهها تولید انرژی الکتریکی بوده است . منجمله میتوان به نصب توربین های انبساطی در نیروگاههای نکا، رامین اهواز و شهید منتظری اصفهان اشاره کرد. با توجه به اینکه در اکثر نیروگاههای حرارتی فشار و دبی سوخت گاز ورودی به ایستگاه تقلی ل فشار گاز بالا می باشد ، در صورت بازیابی انرژی حاصل از کاهش فشار گاز در یک توربین انبساطی متصل به ژنراتور، می توان انرژی الکتریکی قابل ملاحظه ای را تولید کرد. بنابراین ضروریبه نظر می رسد که طرح نصب توربین های انبساطی در سایر نیروگاهها نیز مد نظر قرار گیرد. در این مقاله مطالعه ای در رابطه با نصب توربین انبساطی در ایستگاه تقلیل فشار سوخت گاز واحدهایV 94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد صورت گرفته است. جهت مدل سازی توربین انبساطی و محاسبا ت ترمودینامیکی از نرم افزار Aspen Hysys استفاده شده است