سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آزاده کاروان – دانشجوی مهندسی شیمی دانشگاه رازی کرمانشاه
سید رضا عسگری – دانشجوی مهندسی شیمی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

زندگی روزمره مردم، چه در سطح جهانی و چه در سطح ملی، مشروط به تولید و مصرف انرژی است. یکی از مناسب- ترین منابع تجدیدشونده انرژی، زیست توده یا بیوماس میباشد که علاوه بر خاصیت تجدید پذیر بودن دوستدار محیط زیست نیز میباشد. زیست توده در میان انرژیهای تجدیدپذیر مقام نخست را در عرضه انرژی جهان دارا میباشد. فناوریهای هضم بیهوازی برای تولید انرژی از زائدات آلی مرطوب از جمله زبالههای شهری کارایی فوق العاده مناسبی دارند. نتایج مطالعات هضم بیهوازی انجام شده در راکتورهای مناسب نشان میدهد که کمیت و کیفیت زبالههای شهری ایران برای تولید بیوگاز مناسب است و در صورت احداث نیروگاه بیوگازی می توان ضمن حل بحران زباله در کشور و تولید کود مناسب، قسمتی از انرژی مورد نیاز جامعه را تامین نمود