سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم ملاوردی – دانشجوی کارشناسی ارشد
کیخسرو کریمی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی خان احمدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات جهادکشاورزی استان اصفهان

چکیده:

دراین تحقیق تولید اتانول ازساقه سورگوم شیرین به روش تخمیر حالت جامد بوسیله دوقارچ موکور ایندیکوس و ارایزپوس اورایزه و نیز مخمر ساکارومایسس سرویسیه بررسی شده است نتایج نشان میدهد که مخمر ساکارومایسس سرویسیه به خوبی ساکارز ساقه سورگوم را مصرف کرده و به اتانول تبدیل می کند قارچ موکور ایندیکوس طی ۴۸ساعت تنها ۲۵درصد ساکارز موجود درساقه سورگوم را مصرف می کند حالت بهینه برای تولید اتانول استفاده همزمان قارچ موکور ایندیکوس و مخمر ساکارومایسس سرویسیه می باشددراین حالت بازده تولید اتانول ۰/۴۸ بوده و نیز محیط تخمیر جامد به دلیل حضور قارچ موکور ایندیکوس قادر به تحمل رنج دمایی و PH گسترده تری می باشد و همچنین میتوان از باقیمانده تخمیر به عنوان خوراک دام استفاده نمود.