سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بتول محب راد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
میرابوطالب کاظمی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مهدی مجیدی نژاد –
محسن رحیمی چری –

چکیده:

مدیریت پسماندهای صنعتی یکی از راههای بسیار مناسب برای ایجاد تعامل و پیوند بین صنعت و محیط زیست می باشد ,و یکی از بهترین روشها در راستای اهداف چشم انداز بیست ساله کشور مبنی بر اصلاح الگوی مصرف است. این امر با توجه به افزایش صنایع در ایران توجه بیشتری را می طلبد. در این تحقیق، که یک تحقیق مقطعی-توصیفی می باشد با مراجعه به شهرکهای صنعتی و تشریح اهداف پژوهش با مسئولین شرکتهای و جلب موافقت آنها، اقدام به جمع آوری اطلاعات باپر نمودن پرسشنامه ای حاوی سوالاتی در راستای اهداف پژوهش بررسی میدانی واحدهای صنعتی و بررسی مدیریت پسماند صنعتی گردید سپس نتایج توسط ترم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد از ۲۰ کارخانه موجود به طور متوسط ۱۸۰ تن زباله در روز تولید که حدود ۶۶٫۶۶% آن جامدکه ۴۶ درصد قابل اشتعال می باشد در ۷۶ % موارد تفکیک صورت می گرفت و تنها در ۳۰ % موارد پردازش وبازیافت انجام می شد . ۷۳% زباله در زمین دفن می شود . کیفیت محل نگهداری موقت ۵۶٫۶۶ % متوسط و۹۰% موارد ازوسایل روباز (۳۶٫۶۶%) ازکامیون جهت حمل استفاده می گردید. نظارت ها محدود و با فواصل زمانی زیاد انجام می شد . نتایج نشان داد که باید با وضع قوانین سختگیرانه ، تشویق و تنبیه ، ترغیب صنایع به رعایت اصول دفع پسماند از عوارض بیشتر زیست محیطی کاست.