سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

معصومه عطایی – کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی

چکیده:

اکوتوریسم یا توریسم طبیعت سفر به نواحی طبیعی و لذت بردن از مناظر گیاهی و جانوری آن مناطق است پس مشاهده حیات وحش عکاسی نقاشی همراه با مطالعات میدانی روی گونه های گیاهی و جانوری زمین شناسی غواصی وکوهنوردی را دربرمی گیرد بدون اینکه عوامل زیربنایی و امکانات رفاهی زیادی را دنبال کند پس گردشگری و محیط زیست با یکدیگر رابطه نزدیکیدارند محیط فیزیکی طبیعی یا مصنوعی جاذبه هیا زیادی برای گردشگری پایدار ایجادمی کند که این نوع گردشگری با محیط سازگار بوده و تاثیر منفی برآن ندارد برنامه های توسعه کشاورزی صنعت شهرنشینی واحداث سدزاینده رود و کاربریهای نامناسب خدماتی و مسکونی هرکدام به نوعی درایجاد ناپایداری و برهم زدن تعادل زیست محیطی تالاب نقش داشته اند و از طرفی ورود آبهای آلوده به آن که ناشی از پس آبهای صنعتی و کشاورزی می باشد وضعیتی بحرانی به تالاب بخشیده است.