سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی انرژی، فناوریهای خودرو، توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سوده نگارستانی – کارشناسی ارشد- دانشگاه صنعتی شریف
عباس ملکی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

توسعه خودروهای هیبریدی در کشور، مستلزم ایجاد تغییرات فراوانی در نظامهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی است. تولید و جایگزینی خودروهای هیبرید، سلسله ای از نوآوریها در زمینه های مختلف را بهمراه دارد. پیاده سازی یک فنآوری جایگزین مستلزم حذف، تغییر و ایجاد عوامل و روابط بسیاری در ابعاد گوناگون است. از این رو شناخت عوامل و روابط در حال تغییر موجود امری ضروری به نظر می رسد. لذا در این مقاله سعی گردیده تا با بررسی وضعیت ایران از جنبه های گوناگون گامی در جهت شناخت هر چه بهتر این مسئله بعمل آید