سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

غلامرضا بردبار – استادیار دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد
محمدحسین زارع – دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد
محمدرضا برزگری –

چکیده:

با توجه به نقش مهم سیستم اطلاعات مدیریت و تاثیر انکار ناپذیر آن برکارایی و اثربخشی عملکرد بنگاه و سازمان در این تحقیق سعی شده تا با بررسی روند توسعه تغییر و تحول سیستم اطلاعات مدیریت MIS) درطول سه دهه اخیر مدیران را نسبت به پیش بینی روند توسعه سیستم اطلاعات در آینده یاری کرده تا بتوانند با بکارگیری هرچه سریعتر این تغییرات به مزیت رقابتی دربتگاه سازمان کسب و کار خود دست یابیند واز این طریق اثرات ناشی از تغییرات محیط کسب وکار را خنثی کنند بدین منظور مقالات منتشره درمجلات بازرگانی و بازاریابی درارتباط با MIS) مورد بررسی قرارگرفته اند بطور خاص تجزیه و تحلیل محتوایی شامل این سه مورد می باشد شناسایی روند ها و تغییرات ممکن در مفاهیم و زمینه های سیستم اطلاعات مدیریت در طول سه دهه اخیر تعیین انواع تحقیقات مورد استفاده معمول مقایسه بهره وری انتشار مجلات بازرگانی و بازاریابی درباره موضوع سیستم اطلاعات