سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین همایش ملی فرهنگی گردشگری خلیج همیشه فارس

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اطهره عیاشی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم دانشکده جغرافیا دانشگاه ته
مرضیه آخوندی قهرودی – کارشناسی ارشد برنامه ریزی روستایی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران
احمد پور احمد – استاد دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران
راضیه عیاشی – دانشجوی کارشناسی جغرافیای انسانی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

چکیده:

صنایع دستی در کنار صنعت گردشگری به عنوان یکی از عوامل رشد و توسعه ی اقتصادی می باشد و نقش آن در اقتصاد چه در سطح جهانی و چه در سطح ملی و به تبع آن درسطح محلی بسیار درخورتوجه است و از انجایی که تولید صنایع دستی مستلزم استفاده ازم نابع داخلی می باشد به جهت افزایش قیمت مواد اولیه و پایین بودن کیفیت تولید در سالهای اخیر این صنایع از رونق افتاده و در حال منسوخ شدن می باشد البته سطح تحصیل موقعیتهای اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی مردم بومی از جمله عواملی است که برکیفیت و کمیت این بخش تاثیر گذاشته است. دراین تحقیق ضمن شناخت محیط طبیعی انسانی و اقتصادی مناطق مختلف شهری و روستایی جزیره قشم به عنوان بزرگترین جزیره خلیج فارس وضعیت کیفی و کمی بخش صنایع دستی پتانسیل ها و مشکلات و تنگناهای آن درا ین جزیره مورد بررسی و مطالعه قرارگرفته و راهکارهایی در راستای تعالی و بهبود نقش صنایع دستی در اقتصادی جزیره قشم و جزایر اطراف ارائه می شود.