سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای کاربرد علوم برق و کامپیوتر در صنعت مخابرات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدمهدی ذبیحی شش پلی – مربی، عضو هیات علمی گروه برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر
محمد وریج کاظمی – مربی ،عضو هیات علمی و معاون آموزشی موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیر دو

چکیده:

در دهه گذشته، صنعت موبایل همراه با افزایش تقاضا در زمینه سرویس های پیشرفته مخابراتی و تجهیزات مخابراتی رشد بسیارسریعی داشته است و بدون هیچ گونه وقفه یا تداخل به عملکرد خود ادامه می دهد. مجموع جهانی اشتراک موبایل به ۵٫۳ میلیاردمشترک و اشتراک اینترنت شبکه موبایل به ۲ میلیارد مشترک در پایان سال ۲۰۱۰ رسیده است و انتظار می رود که این اعداد و ارقامطی ۵ سال آینده دوبرابر شوند. این رشد سریع نیازمند انرژی پایدار و قابل اتکا به منظور عملکرد موثر می باشد. بهر حال، حدود۱٫۶ میلیارد نفر در جهان به برق دسترسی ندارند و حدود ۹۹ درصد از این آمار ارائه شده از کشورهای در حال توسعه می باشند. اینمقاله نیم نگاهی به مصرف انرژی در سیستم ارتباط مخابراتی و پتانسیل معرفی انرژی های تجدیدپذیر به بخش مخابرات ، مخصوصا مناطق روستایی آن دارد. همچنین در ادامه تعدادی پروتکل و ساختار بی سیم برای شبکه های سلولی، شبکه های مش و شبکه های سنسور معرفی می کنیم که مبتنی بر انرژی های تجدیدپذیر می باشد. این تکنولوژی سبز می تواند کاربران جدید را قادر سازد که تا از تکنولوژی بی سیم و اینترنت در مناطق دور بهره ببرند. انتظار می رود که گسترش انرژی های تجدیدپذیر بتواند یک منبع انرژی مطمئن و قابل اتکایی را در سیستم های مخابراتی وICTفراهم کند که در نتیجه می تواند دسترسی آسانی را بهICT با هزینه کمتری ایجاد کند