سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد علیزاده – کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای عضو هیات علمی دانشکده بعداشت علوم پزشکی ما
جبرائیل نسل سراجی – دکترای بهداشت حرفه ای و عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزش
حسین کاکوئی – دکترای بهداشت حرفه ای و عضو هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزش

چکیده:

بررسیهای گذشته نشان داده که یکی از عوامل زیان آور و مخاطره آمیز معادن ذغال سنگ آلودگی هوا می باشد. از طرفی نیز می دانیم که شرایط گرد و غبارهای با قطر مشخص، خطرناک می باشد. لذا اندازه کمی گرد و غبار ذغال سنگ و مقایسه آن با شرایط استاندارد در یکی از معادن استان مازندران مورد مطالعه قرار گرفت. پس از اینکه نقاط اندازه گیری مشخص شد. با استفاده از پمپ نمونه برداری فردی و کاسکید ایمپتکتور (که بر روی هر یک از طبقات آن یک فیلتر Mylar شکافدار قرار می گیرد) که توسط شیلنگ قابل ارتجاع به همدیگر متصل می شوند و در مسیر آنها یک اورفیس جهت تامین دبی ثابت نصب شده و در نتیجه از منطقه تنفسی کارگران نمونه برداری به عمل آمد.
مشخص گردید که میزان گرد و غبار کلی در هوای معدن ۳۶ میلیگرم در متر مکعب می باشد و از این مقدار غلظت گرد و غبار با قطر ۰/۹۳ الی ۳/۵ میکرون برابر ۱۶/۸ میلی گرم در متر مکعب می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده مشخص گردید که میزان گرد و غبار در معدن مورد نظر چندین برابر بیش از حد مجاز می باشد. همچنین جهت کاهش غلظت گرد و غبار و پیشگیری از بروز بیماری راههای کنترلی پیشنهاد گردید.