سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا متولی – دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
زهره صحرانشین سامانی –

چکیده:

کرنش در تحلیل فرآیندهای شکل دهی از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا میزان کرنش ایجاد شده در قطعه، تعیین کننده تعداد مراحل شکل دهی مورد نیاز برای نیل به هندسه مورد نظر، و یکنواختی کرنش و تغییر شکل ایجاد شده در قطعه، تعیین کننده میزان همگن بودن محصول نهایی و مقاومت قطعه تولید شده در برابر خستگی است. با ساختن یک مدل اجزاء محدود و شبیه سازی کامپیوتری فرایند مورد نظر می توان به بررسی تغییر شکل قطعه در حین شکل دهی پرداخت و از نتایج این آنالیزها برای بهبود فرمولهای طراحی جهت پیش بینی بهتر تغییر شکل و کرنش استفاده نمود و پروسه طراحی فرایند را ارتقا بخشید