سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان شعبان زاده – عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی خزر محمود آباد
ابوالفضل مهدی تبار – کارشناس ارشد عمران-سازه

چکیده:

شکست گسترده و قابل توجه اتصالات در قابهای خمشی فولادی در طی زلزله نورث ریج بیانگر ضعف عمده و وجود زوایای ناشناخته و پنهان در روند طرح و اجرای این اتصالات بود. بدین منظور مطالعات وسیعی در راستای شناخت این مجهولات در اتصالات صورت پذیرفت. طبق برریسهای آزمایشگاهی و تحلیلی، یکی از مسائل ناشناخته ای که در اتصالات گیردار، که در آن تیر به ستون با جوش بطور مستقیم متصل می شود، وجود دارد، نحوه توزیع برش قائم در بال و جان تیر است. هدف از انجام این تحقیق بررسی نحوه توزیع واقعی برش قائم در مقطع تیر در اتصالات گیردار و عوامل موثر بر آن و نیز مقایسه آن با نتایج حاصل از رابطه اساسی تعیین تنش برشی به روش المان محدود است. بدین منظور ۶ نوع اتصال تیر به ستون با جزئیات مختلف در نرم افزار ANSYS مدل شده و برای هر یک نحوه توزیع برش کل مقطع مابین بال و جان تیر هم در مقطع اتصال به ستون و هم در مقطع دور از اتصال بدست آمده است. در نهایت بررسیها نشان داده اند، علاوه بر اینکه توزیع واقعی تنش برشی در اتصالات مورد نظر فاصله زیادی با فرضیات متداول دارد، عوامل متعددی از جمله میزان سختی چشمه اتصال می تواند بر میزان این فاصله موثر باشد.