سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیر سه کنجی – دانشگاه علوم پزشکی کرمان- دانشکده بهداشت محیط
احمد رجبی زاده – دانشگاه علوم پزشکی کرمان- دانشکده بهداشت محیط

چکیده:

همانطور که می دانید، برای اجرای یک پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب ابتدا باید روی شهر بررسی هایی انجام پذیرد. بررسی در مورد آب و هوا، ضریب رشد جمعیت و غیره، بعد از آن شبکه را طراحی می کنند و در آخر یک شبکه در شهر اجرا می گردد. این مطالعات توسط مهندسین مشاور انجام می گردد. اینان با زحمات فراوان، صرف هزینه و وقت در مورد شبکه جمع آوری اظهار نظر می کنند، البته بخش عمده این فعالیت در برآورد هزینه اعم از خرید، نصب و بهره برداری است که در این بین هزینه خرید بر همه افضل می باشد زیرا با برآورد هزینه خرید مابقی را می توان بدست آورد که این خود مستلزم بدست آوردن مقدار طول مورد نیاز از هر نوع و در هر قطر از لوله است. هدف از این مطالعه، بدست آمدن یک رابطه یا نمودار خاص از توزیع قطر شبکه های جمع آوری فاضلاب در ایران بر حسب جمعیت در برابر طول است. بدین منظور ۲۱ شهر به طور اتفاقی انتخاب گردید و طول قطرهای ۲۰۰ تا ۱۲۰۰ میلی متر مد نظر قرار گرفت و در مورد آنها پرسشنامه هایی تهیه شد بعد تکمیل، توسط برنامه EPI آنالیز شد که در مورد اقطار ۲۰۰، ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۵۰۰، ۶۰۰ و کل طول لوله مصرفی در شبکه رابطه معنی دار پیدا شد.