سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش سیستمهای اطلاعات مکانی ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

لونا صدری – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
مهدی مومنی – عضو هیئت علمی دانشگاه نجف آباد

چکیده:

برنامه ریزان شهری نیازمند انجام مطالعات گسترده پیرامون عناصر و اجزای متعدد و متنوع شهری می باشندبی شک قسمت عمده ای از عناصرتشکیل دهنده سیمای هرشهر مبلمان آن شهر است که به غیراز کاربرد آنها به زیبایی و انتظام شهر نیز سامان می بخشد توفیق این مطالعات و تحقیقات مستلزم به کارگیری ابزار توانمندی است که برنامه ریزان و مدیران شهری به کمک آن بتوانندتصمیمات موثر و کارآمدی را درحوزه مورد مطالعه خود اخذ نمایند سیستم اطلاعات جغرافیایی با برخورداری از توابع تحلیل مختلف امکان تلفیق داده های مکانی توصیفی مدیریت و تحلیل توامان آن ها را فراهم می نمایددراین مقاله ابتدا به توضیحاتی درمورد تعدادی از مبلمانها که بهعنوان عناصر مهم درپارک ها هستند پرداخته شده و مورد بررسی قرارگرفته اند سپس به بررسی نقش سیستم اطلاعات جغرافیایی درمبلمان شهری پرداخته شده و بعدوارد بحث اصلی شده و نقشه های توزیع فضایی مبلمان ها نیزآوردهش ده و نتایج مورد بررسی قرارگرفته اند.