سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسلم عارف پور – کارشناس شرکت مهندسین مشاورسازاب اهواز
منوچهر فتحی مقدم – دانشیار دانشگاه شهیدچمران اهواز
احمد دورقی – کارشناس موسسه ولی عصر
ابراهیم حسینی –

چکیده:

تاکنون براساس روابط تحلیلی و عددی مطالعات گسترده ای جهت بررسی توزیع فشارهیدرودینامیکی و نیز حداکثر وحداقل فشارهیدرودینامیکی درسطوح منحنی انجام و روابط متعددی ارایه شده است این روابط عمدتا برمبنای فرضهایی از قبیل غیرچرخشی بودن جریان پیروی خطوط جریان روی منحنی ها از مسیر دایروی و ناچیز شمردن اثرشتاب ثقل استوار هستند چنین فرضهایی درطرح های واقعی صادق نخواهند بود و نتایج حاصل ازانی روابط قابل استناد نمی باشد به کمک مدلهای فیزیکی میتوان شرایط هندسی پیچیده را با دقت قابل قبولی شبیه سازی کرد دراین تحقیق با برقراری ۶دبی با دوره بازگشت مختلف درطول پرتاب کننده جامی شکل سدبالا رود اقدام به اندازه گیری فشارهای استاتیکی و نوسانات فشارهای دینامیکی شد.