سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین غریب زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
حسین افضلی مهر – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
منوچهر حیدرپور – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
مریم مرادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی

چکیده:

آبشستگی پدیده ای طبیعی است که درنتیجه عمل فرسایش بستر و کناره های رودخانه های آبرفتی توسط جریان آب اطراف پایه ها و تکیه گاه پل ها رخ میدهد مطالعات پلهای تخریب شده نشان میدهد که عامل اساسی تخریب اکثر پلها عدم رعایت مسائل هیدرولیکی و عدم توجه به ساختار جریان درحول این سازه هاست درنتیجه برای کاهش آبشستگی شناخت ساختار جریان امری غیرقابل انکار می باشد درحاشیه پل یک رودخانه ابشستگی موضعی حول تکیه گاه برای مهندسین هیدرولیک تبدیل به یک مشکل اساسی به علت تاثیر مهم براستحکام تکیه گاه ها شده است این تحقیق ساختار جریان را برآبشستگی موضعی در تکیه گاه پل ها بررسی می کند نتایج نشان داد که در بالا دست تکیه گاه سرعت منفی شده است و این نشان دهنده جدایی جریان درجلوی تکیه گاه می باشد.