سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر حاجی زاده – دانشجویان کارشناسی ارشد فراوری موادمعدنی
علیرضا فرمد –
محسن یحیایی – دکتری فراوری موادمعدنی
صمد بنیسی – استاددانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

برای مدلسازی فلوتاسیون زغال سنگ علاوه برثابت نرخ شناوری ذرات به الگوی اختلاط و توزیع زمان ماند آنها درردیفهای فلوتاسیون نیز نیاز است تعیین توزیع زمان ماند درظرفهای واکنش واقعی اغلب با استفاده ازترکیبهای مختلفی از ظرفهای واکنش ایده ال انجام میشودبه همین منظور برنامه ای جهت تعیین توزیع زمان باند که برپایه نرم افزار صفحه گسترده microsoft excel می باشد طراحی شد باکمک این نرم افزار علاوه برالگوی اختلاط سلولهای فلوتاسیون درحالت مدار باز می توان الگوی اختلاط سلولهای درحال مداربسته را نیز بدست آورد با هدف مدلسازی فرایند فلوتاسیون صنعتی درمدار فلوتاسیون کارخانه زغالشویی زرند متوسط و توزیع زمان ماند مواد درردیفهای پرعیارکنی اولیه پرعیارکنی ثانویه و رمق گیری با استفاده ازنمک طعام با عنوان ردیاب تعیین گردید نمونه برداری ازخروجی هرردیف درطول ۳۴دقیقه ۲۳نمونه با فاصله ۳۰ثانیه ۱۱نمونه با فاصله ۱دقیقه و ۳نمونه با فاصله ۲دقیقه انجام شد بررسی نتایج مدلسازی با نرم افزار تعیین توزیع زمان ماند نشان داد که خطای برازش برای هردو مدل n مخلوط کننده کامل و مدل Weller یکسان است.