سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صفر احمدوند – دانشجوی کارشناسی ارشد پیشرانه
محمدعلی دهنوی – استادیار دانشگاه جامع امام حسین ع

چکیده:

دراین تحقیق معادلات حاکم برجریان واکنشی حاصل ازقوانین بقای جرم مومنتوم انرژی اجزا واکنشی و پدیده های احتراقی درمحفظه احتراق موتور پیشرانه مایع کرایوژنیک با استفاده ازتکنیک دینامیک سیال محاسباتی CFD مدلسازی و شبیه سازی شده است دراین شبیه سازی از موتورپیشرانه مایع تک انژکتور هم محور استفاده شده است نحوه توزیع دما دردیواره داخلی موتور به منظور طراحی سیستم خنک کاری که اهمیت زیادی درپیش بینی انتقال حرارت و توزیع دما دردرون محفظه احتراق دارد مخصوصا پروفایل توزیع دما درلایه دیوارهداخلی محفظه و توزیع دما درخروجی محفظه شبیه سازی شده است نتایج بدست آم ده از شبیه سازی توانایی پیش بینی نحوه توزیع دما درقسمت دیواره سمت گازهای داغ داخل محفظه را دارد پروفایل دما درراستای طولی محفظه احتراق درفواصل مختلف از محورمرکزی و پروفایل دما درراستای عرضی محفظه احتراق درفواصل مختلف از صفحه انژکتور شبیه سازی گردید.