سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا حیرانی نوبری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده مکانیک
یاسر ناظم نیا – دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده مکانیک

چکیده:

در این مقاله به بررسی تولید حرارت در پردازنده های الکترونیک می پردازیم . این مهم به وسیله حل معادله هدایت دوبعدی هایپربولیک انجام می پذیرد . در انجام این تحقیق از روشهای معمول حل عددی به روش تجزیه صریح و تفاضل مرکزی بهره برده شده است الگوهای حرارتی در این تحقیق برای شرایط مرزی مختلف یعنی دما ثابت و سینوسی بررسی شده است