سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید اصغری – دانشجوی دکتری مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان
باقر فقیه ایمانی – عضو هیات علمی پژوهشکده مهندسی مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان
محمدرضا پاکمنش – کارشناس گروه متالورژی مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان

چکیده:

پیل سوختی یکی از تکنولوژیهای نوین بوده که به خاطر دارا بودن مزایای فراوان، تحقیقات وسیعی بر روی آن صورت می پذیرد. در این مقاله پس از شرح سیستم ، توزیع فشار و جریان گاز در استک پیل سوختی مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی توزیع گاز اکسیژن مدل یک بعدی پیشنهاد و به جزئیات این مدل پرداخته شده است. همچنین توزیع گاز اکسیژن در استک با نرم افزار Fluent شبیه سازی شده و به مقایسه نتایج حاصل از این شبیه سازی با نتایج مدل یک بعدی پرداخته شده و در نهایت پیشنهادهایی برای ارتقاء دقت نتایج مدل یک بعدی ارائه شده است.