سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رامین حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،
رضا رازانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی ع
اشکان شریفی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی ع

چکیده:

در سیستم سازه ای خرپای متناوب(Staggered Truss System خرپاها که نقش عضوهای باربر و مقاوم در مقابل نیروی جانبی را دارند به صورت تناوبی قرار گرفته اند از این رو دیافراگم سقف جزئی از سیستم مقاوم در مقابل نیروی جانبی است و نقش بسیار مهمی در انتقال نیروی زلزله به صورت برشی از خرپاهای طبقات بالاتر به خرپاهای طبقات پایین تر را دارد و از طرفی دیگر آیین نامه هایی نظیرSEAOC ایراد م  هم این سیستم سازه ای را عدم اطمینان در تحمل نیروی برشی ناشی از زلزله و انتقال آن از خرپاهای طبقات بالاتر به خرپاهای طبقات پایین تر می داند.ازین رو در این پژوهش جهت بررسی توزیع تنش برشی ناشی از نیروی جانبی، سقف به صورت المان پوسته، یک دال شکل پذیر با ضخامت ۲۰cm مدل شده است و توزیع تنش در آن در سازه هایی با تعداد طبقات ۴ ۱۰ و ۱۵ مورد بررسی قرار گرفته شده است