سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد واثقی امیری – دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل،دانشکده عمران
محبوبه محمد نیا اطاقسرا – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل،دانشکده عمران
میثم آریش – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل،دانشکده عمران

چکیده:

درزمان وقوع زلزله اعضای سازه ای خسارت زیادی را متحمل میشوند به جهت کاهش نیروی مخرب زلزله درسازه تمهیدات زیادی ازجمله کاربردهای میراگرها صورت گرفته است تاکنون مطالعات زیادی دررابطه با عملکرد میراگرهای اصطکاکی پال جهت تعیین نیروی لغزشی بهینه صورت گرفته است اما دراکثراین مطالعات توزیع میراگرها درطبقات یکنواخت بوده است حال آنکه گروهی اوقات بنا به دلایلی ازجمله معماری حذف میراگرها گریزناپذیر می باشد لذاهدف از این تحقق تعیین یک توزیع بهینه میراگراصطکاکی پال درطبقات برای قاب ۵طبقه با نیروی لغزش ثابت میب اشد دراین مطالعه یک قاب فولادی سه دهانه ۵طبقه با الگوهای توزیع متفاوت میراگر درطبقات و با نیروی لغزش ثابت تحت هفت زوج شتابنگاشت مختلف با استفاده ازنرم افزار SAP2000 مورد انالیز دینامیکی غیرخطی قرارمیگیرد نتایج بدست آمده نشان میدهد که با حذف میراگر درطبقات پایین تر بیشترین کاهش تغیر مکان بام را خواهیم داشت و نیروی لغزش را به سمت درصدهای بالاتر وزنی سازه میل می کند.