سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ارتقای عمر ماندگاری مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی با تاکید بر کاهش مصرف نگهدارنده ها

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

زهره عبدی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی دانشکده تغذیه و علوم غ
مریم میرلوحی – مرکز تحقیقات امنیت غذایی، تغذیه و بهداشت مواد غذایی دانشکده بهداشت دا
اکبر ملک پور – عضو هیئت علمی گروه شیمی، دانشگاه اصفهان

چکیده:

بیسفنول A,2,2 بیس (۴ هیدروکسی فنیل) پروپان، یک ماده شیمیایی سنتزی با ساختار فنولیک است که جهت تهیه پلاستیک های پلی کربناته، مورد استفاده قرار می گیرد. (ش ۱۶) مولکول های BPA دارای قابلیت مهاجرت از ساختار پلاستیک های حاوی آنها به مواد در تماس با پلاستیک ها از جمله غذا هستند. (ش ۱) میزان آزاد شدن بیسفنول A از این ظروف به غذاهای در تماس با آنها بستگی به زمان تماس، دما و نوع غذا دارد. (ش ۲) بر اساس مطالعات سم شناسی و بیوشیمیایی بیسفنول A دارای خواص استروژنیک است و می تواند آثار مداخله گر در سیستم تولید و کنترل هورمون ها استروژنیک در بدن داشته باشد. (ش ۳)