سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حمداله صالحی – گروه فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

چگالیهای ابرالکترونی ابررسانای MgB2 در حالت پایه به وسیله نطریه تابعی چگالی و با استفاده از کد WIEN2k بر اساس روش FP-LAPW محاسبه شده است. چگالی ابر الکترونی در صفحه ی a-b و در راستای c نشان میدهد پیوند B-B از نوع کووالانسی قوی و پیوند Mg-Mg یونی است.نتایج به دست آمده سازگاری خوبی با نتایج دیگران دارد