سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد کرمی – کارشناس ارشدپدافندغیرعامل سازه امن
عبدالرضا سروقدمقدم – استادیار پژوهشکده سازه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
مسعود ضیایی – استادیار دانشکده عمران زلزله دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

بارگذاری انفجاری یکی از مهمترین انواع بارگذاری دینامیکی بر روی سازههاست. بارگذاری انفجاری به خاطر تقابل عوامل مختلف غیر خطی مسئلهای به شدت پیچیده است. از طرفی محافظت کلی از مخازن در مقابل بمباران کلاسیک تقریباً غیرممکن است. با اقدامات ایمنی و موضعی میتوان به میزان حفاظت از مخازن اضافه نمود. دراین سازهها در مواردی که امکان حفاظت کامل آنها وجود ندارد، باید در طراحی اولیه، تمهیداتی برای تأمین انعطاف پذیری لازم در انجام تعمیرات پس از بمباران و یا محدود کردن خرابی در نظر گرفته شود. لذا لزوم احداث مخازن به منظور ذخیره سازی انواع سیالات با در نظر گرفتن اقدامات و ملاحظات پدافند غیر عامل، ضرورت پیدا میکند. مخزن بتنی در پژوهش حاضر تحت انفجار هوایی با وزن ماده منفجره مکعبی شکل ۱۷۶٫۰۴ کیلوگرم TNT مدل شده است. از نتایج بدست آمده این که، بیشترین فشار ثبت شده برای زاویه ۰ درجه بوده و هر چه به زاویهی ۹۰ درجه نزدیکتر شده، فشار در ارتفاع یکنواختتر میشود