سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم غیورانه – کارشناسی ارشد، دانشجو، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده علوم زمین،
افشین قشلاقی – دکتری، عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده علوم زمین،
علیرضا سیاره – کارشناسی ارشد،رئیس گروه زمین شناسی زیست محیطی، سازمان زمین شناسی و اک
تورج خوش زمان – محقق بخش خاک و آب، مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی زنجان،

چکیده:

در این مطالعه به بررسی غلظت فلزات سنگین در خاک های سطحی و عمقی مجاور کوره ذوب روی زنجان پرداخته شده است. نتایج بدست آمده به طور کلی نشان داد که خاک های سطحی ۱۰ – ۰ سانتی متر در نزدیکی کوره حاوی غلظت بالایی از فلزاتی چون Cd ، As ،Zn ، Pb می باشند. این غلظت ها در خاک های سطحی نمونه برداری شده در هر دو سو به طور چشمگیری با افزایش فاصله از کوره و در جهت وزش باد غالب کاهش می یابد. بررسی غلظت کل فلزات با عمق نیز مشخص ساخت که در پروفیل واقع در قسمت شرقی کارخانه که در نزدیکی محل انباشت پسماندهای سولفیدی است، غلظت برخی فلزات (به ویژه کادمیم) با افزایش عمق، افزایش یافته ولی در قسمت غرب، با افزایش عمق از غلظت همه فلزات مورد مطالعه کاسته می شود. نتایج حاصل از محاسبه فاکتور غنی شدگی نیز مبین آن است که فلزات مورد مطالعه عمدتاً در اثر فعالیت کوره ذوب و یا انباشت باطله شیمیایی وارد خاکهای پیرامونی شده و بدین علت می توان برای آنها یک منشأ انسانزاد در نظر گرفت.