سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الناز جلوه – گروه مهندسی شیمی دانشگاه علم وصنعت ایران
نورالله کثیری –
جواد ایوک پور –

چکیده:

تقطیر بعنوان اصلی ترین روش جداسازی شناخته می شود شبیه سازی و مدلسازی برج تقطیر به دلیل کاربرد آن در صنایع شیمیایی از اهمیت زیادی برخوردار است در دهه ی اخیر یافتن چیدمان های بهینه برای برجهای تقطیر متوالی توجه محققان را جلب نموده است محاسبات برجهای تقطیر چندجزئی در صورتیکه توزیعی از اجزای خوراک را بین دو محصول باعث شود نیازمند روش های سریع می باشد درروشهای سریع درنظر گرفتن اجزای کلیدی و توزیع آنها محدودهی عملیاتی مشخصی را برای برج تقطیرمشخص می کند اما دراین تحقیق محدودیتی برای تغییر پارامترهای عملیاتی درنظر گرفته نشده است. در مطالعه حاضر هدف تعیین عوامل موثر برتوزیع اجزا دربرجهای چندجزئی می باشد و سپس با شبیه سازی برج هیدروکربنی در نرم افزار HYSYS داده های لازم برای چگونگی تاثیر متغیرها جمع آوری شده و نتایج حاصل تجزیه و تحلیل می گردد.