سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد مهدی دوست محمدی – دانشجوی کارشناسی آب و خاک دانشگاه پیام نور قم
محمد حسین احمد پور – رئیس اداره مهندسی فنی ، مهندسی و زراعی سازمان جهاد کشاورزی قم
حسین فراهانی – معاونت کشاورزی موسسه زائر کریمه ، مدرس مدعو دانشگاه پیام نور
فاطمه صفریان – دانشجوی کارشناسی آب و خاک دانشگاه پیام نور قم

چکیده:

مزرعه عصمتیه یکی از اراضی موقوفه ی آستانه مقدسه حضرت فاطمه المعصومه (سلام الله علیها) می باشد. که به وسعت ۱۰۰۰ هکتار در شمال شرقی استان قم در بخش جعفر آباد واقع شده است. ۲۳۴ هکتار از اراضی این مزرعه تحت پوشش سیستم آبیاری قرقره ای ( گان) می باشد که به وسیله ۳۸ دستگاه آبیاری می شود. در سالهای قبل این سیستم در کشور اجرا شد و بیش از ۸۰ درصد از مزارع بعد از یکسال بهره برداری نسبت به جمع آوری بارانی قرقره ای به وجود آورده است که عمدتا می تواند ناشی از عدم مدیریت و آشنایی بهره برداران با کارکرد دستگاه ، غیر استاندارد بودن لوازم دستگاه و …. می باشد. اما با توجه ُبه کاستی هایی که در این مزرعه وجود دارد بیش از ۱۶ سال است که از این سیستم استفاده می شود. در این تحقیق مطالعات انجام شده بر روی توزیع آب ، ضریب یکنواختی CU ، یکنواختی توزیع DU و راندمان در سه الگو : ارابه ثابت-بدون هم پوشانی ، ارابه در حال حرکت – بدون هم پوشانی و ارابه در حال حرکت – همراه با هم پوشانی مورد بررسی قرار گرفت . در این آزمایش آبپاش های مدل BIG GUN و مدل ۸۵-۲۹۰TX بکار گرفته شد. همچنین از نرم افزارهای WRPLOT View 6.5.1 و Surfer 7.0 و NETWAT برای محاسبات و رسم نمودارها ، مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل مشخص شد که با بکارگیری مدیریت و برنامه ریزی صحیح بر عواملی که بیشترین تاثیر را یر حذف سیستم گان در سالهای اخیر داشته است می توان با هدف دستیابی به حداکثر راندمان و توزیع یکنواختی ، این دستگاه را یه عنوان روشی کامل در آبیاری بارانی مورد استفاده قرار داد و نتایج قابل قبولی در جهت تامین نیاز آبی گیاهان و افزایش محصول و مقابله با تهدید خشکسالی با توجه به افزایش روز افزون جمعیت و کاهش منابع آبی در جهان بدست آورد.