سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سجاد آستانی – مهندسی محیط زیست- دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان وعضو باشگاه پژوهشگر
داوود محمدرضایی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
امین فرهادی رامین – مهندسی محیط زیست- دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان وعضو باشگاه پژوهشگر

چکیده:

امروزه گردشگری ( توریسم )، به یکی از مهمترین فعالیتهای اقتصادی در سراسر جهان تبدیل شده است.بی تردید این صنعت در قرن آینده یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی هر کشوری خواهد بود. این بدان معنی است که در قرن بیست و یکم، صنعت جها نگردی از نظر میزان سرمای هگذاری و اشتغالی که ایجاد خواهد کرد، نقش مؤثری را در تاًمین منافع ملی کشورها و نیز در بخش اقتصاد، فرهنگ و .. خواهد داشت. در طول تاریخ زندگی انسان ها، تالاب ها به عنوان اراضی نامناسب، بی فایده، مضر و بستری برای زندگی وحوش و مأمنی برای حشرات ناقل بیماری ها شناخته می شدند و یا باتلاقی تصور می شدند که هر کسی در آنها پای بگذارد در کام مرگ فرو می رود. تالاب ها بوم سازگا نهای بی نظیری هستند که از لحاظ ویژگیهای بوم شناختی منحصر به فرد بوده و به خوبی از سایر بوم سازگان های دیگر قابل تفکیک میباشند شرایط زیست محیطی حاکم بر تالاب دسترسی انسان را به آن مشکل و گاهی غیرممکن نموده و به این ترتیب زیباترین جلو ههای زیبای طبیعت را به وجود آورده است . از مهم ترین کاربری آنها تفرج و توریسم است .بر خلاف رشد و آگاهی مردم و کشورها نسبت به اهمیت محیطهای طبیعی بویژه تالابها هنوز درک واقعی از اهمیت ، کارکرد و حساسیت این زیستگاههای حیاتی و متنوع بسیار پایین است تا جائیکه تالابها را می توان شاهکار خلقت به حساب آورد . یکی از مهمترین کاربری تالابها جذب توریسم است .توسعه صنعت توریسم به عنوان مهمترین بخش اقتصادی و ارزآور، یکی از چالشهای مهم توسعه اقتصادی در دنیا است. تالابها به عنوان غنی ترین اکوسیستم ها ؛ دارای بیشترین تنوع زیستی بوده و امروزه به عنوان یک منبع درآمد مردم محروم محسوب میشوند .استان همدان در غرب کشور، به علت قرار گیری در مسیر مهاجرت به عنوان کریدور ارتباطی زیستی محسوب گردیده و تالاب های این استان هر ساله شاهد حضور جمعیت های بسیار زیاد پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی است .یکی از این بوم سازگان های شاخصآبی در استان همدان تالاب شیرین سو در شهرستان کبودرآهنگ است. که با وجود دارا بودن پوشش گیاهی مناسب علاوه بر پذیرایی پاییزه و زمستانه از جمعیت های پرندگان مهاجر، در فصل بهار نیز میزبان گونه هایی است. در این مقاله سعی بر آن است تا با برشمردن نکات مثبت و منفی آن ، در جذب بیشتر توریسم منطقه بکوشیم