سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهاره لرستانی – عضو هیئت علمی ومدیرگروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
سجاد آستانی – مهندسی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان وعضو باشگاه پژوهشگر
امین فرهادی رامین – مهندسی محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان وعضو باشگاه پژوهشگر

چکیده:

انسان پیش از آموختن کشاورزی و کشف فنون و ابزارهای مختلف, برای تامین نیازهای زندگی خود به کوچ و چندجانشینی می پرداخت. از زمانی که انسان کشاورزی را آموخت و توانست ابزارهای موردنیاز زندگی خود را بسازد، به یکجانشینی روی آورد و روستاها متولد شدند. روستاها یا دهات, اولین مراکز اجتماعی زندگی نوین انسان محسوب می شوند.در اکثرروستاهای کشور هماهنگی بافت با طبیعت و محیط در ساختار جمعیتی روستا مورد توجه بوده است اما در این میان روستاهایی وجود دارند که به نحو شگفت آوری با محیط های طبیعی خود درآمیخته و فضاهایی که از ارزش فراوانی برخوردار هستند را پدید آورده اند به طوری که در برخی، نوع انتخاب و استفاده از مصالح ساخت بناها و فضاها و ترکیب سطوح به گونه ای است که حداکثر انطباق را با محیط دارد و فضاهای خلق شده از جذابیت و زیبایی منحصر به فردی برخوردار است.این روستاها که در پهنه سرزمین ایران کم نیستند، تحت عنوان روستاهای دارای بافت با ارزش معرفی شد هاند و به عنوان منطقه ای توریستی، گردشگری مطرح هستند.در شهر همدان نیز که از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، به عنوان یکی از ۵ شهر فرهنگی و تاریخی کشور معرفی شده است، این خصوصیت در چند روستای منطقه به چشم می خورد که بر نقش توریستی آنها به لحاظ جاذبه های تاریخی و طبیعی تأکید دارد.روستای ورکانه به لحاظ نوع و انتخاب مصالح سنگی و نحوه ساخت بناها و فضاها، موجب معرفی این روستا به عنوان روستای ارزشی استان همدان شده که طبیعت زیبا و بکر آن و وجود پتانسیل ها و قابلیت های منطقه در جذب توریسم وتوسعه صنعت گردشگری برویژگی های منحصربه فردآن افزوده است.