سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نسرین رشیدمقدم – دانشگاه پیام نور مرکز بجنورد
فاطمه نعمتی – دانشگاه پیام نور مرکز بجنورد

چکیده:

توده گرانیتوئیدی آستانه بخشی از توده های نفوذی موجود در زون سنندج- سیرجان را تشکیل داده و شیستهای ژوراسیک را قطع نموده است. ترکیب سنگ شناسی این توده عمدتاً متشکل از گرانودیوریت، کوارتزمونزودیوریت و کوارتزمونزونیت می باشد. در بخشهایی از توده شاهد تورمالین در گرانیت ها و دایکهای آپلیتی هستیم. با توجه به مطالعات و آنالیزهای انجام شده در منطقه مشخص گردید که ماگمای تشکیل دهنده توده گرانیتوئیدی و نمونه های تورمالین دار از نوع کالک آلکالن با پتاسیم متوسط تا بالاست. همچنین با توجه به نمودارهای مختلف تمایز محیط زمین ساختی، این توده گرانیتوئیدی از نوع VAG (گرانیتوئیدهای قوس آتشفشانی) و حاصل فرورانش ورقه اقیانوسی نئوتتیس به زیرصفحه قاره ای ایران مرکزی است.