سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

باقر انوری پور – مهندسی شیمی HSE
الهام سعیدی – مدیریت و برنامهر یزی محیط زیست HSE
فرشته جادری –

چکیده:

باتوجه به اجتناب ناپذیری حوادث درهرصنعتی تلاش درجهت ارایه راهکارهایی برای کنترل خسارت ناشی ازحوادث یا به عبارتی داشتن نظام مدیریت کنترل خساراتی قوی ضروری به نظر می رسد یکی از اهداف اساسی مدیریت کنترل خسارات ارزیابی ریسک مربوط به خسارت میب اشد روشهای مختلفی برای ارزیابی ریسک وجود دارد که یکی از ساده ترین و درعین حال جامع ترین آنها روش ویلیام فاین می باشد این روش یک روش تحلیلی بوده و می کوشد تا حد ممکن مخاطرات بالقوه موجود درمحدوده ای که درآن ارزیابی انجام میشود و همچنین علل و اثرات مرتبط با آن را شناسایی و رتبه بندی کند ودارای فاکتورهای پیامد C احتمال وقوع P و میزان تماس E بوده و با استفاده ازفاکتورریسک میتواند توجیه پیذری هزینه های لازم برای کنترل خسارت را بررسی نماید. دراین مقاله ضمن تشریح این روش به نحوه ی کاربرد آن درمدیریت کنترل خسارت پرداخته شده و درنهایت برای درک مطلب یک مطالعه موردی انجام شده است.