سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدحسین موسویان – پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده تولید، گروه بهره برداری ایران
محمدابراهیم سربندی فراهانی – پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده تولید، گروه بهره برداری ایران

چکیده:

امروزه در دنیا روش های متفاوتی برای تأمین نیازهای مصرف برق وجود دارد. از این رو انتخاب روشی خاص برای تولید برق مستلزم بررسی های فنی، اقتصادی و محیط زیستی میباشد. از آنجا که در حال حاضر عرضه برق به صورت رقابتی مطرح شده است، بررسی اقتصادی تولید برق و تعیین میزان هزینه سرمایه گذاری اولیه و تخمین قیمت تمام شده برق تولیدی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد . در این تحقیق یکی از روش های افزایش توان تولیدی نیروگاه های سیکل ترکیبی، یعنی وارد نمودن انرژی اضافی به بویلر بازیاب به منظور افزایش توان تولیدی سیکل بخار، از لحاظ فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است . برای وارد نمودن انرژی اضافی به بویلر بازیاب از مشعل های کانالی استفاده می شود.به منظور ارزیابی فنی اقتصادی مشعل های کانال ی مورداستفاده در نیروگاه های سیکل ترکیبی، پس از شناسایی کامل آنها، آرایش های متفاوت نصب مشعل کانالی، محدودیت های به کارگیری آن و نهایتاً ظرفیت های مجاز استفاده از آن درشرایط متفاوت تعیین می گردد. پس از تعیین ملاحظات به کارگیری مشعل کانالی ، سیکل نیروگاه ب ه صورت ترمودینامیکی مدل ساز ی شده است . در نهایت با تعیین شاخص هایی نظیر بازده، ظرفیت عملی، میزان تولید و بررسی تجهیزات مورد نیاز، م یتوان برآورد ی فن ی اقتصاد ی از هر طرح ارائه نمود.با مقایسه برآورد فنی اقتصادی نیروگاه سیکل ترکیبی بااستفاده از مشعل کانالی و بدون استفاده از مشعل کانالی میتوان توجیه پذیر ی استفاده از این فناوری در شرایط متفاوت بهره برداری از جمله به کارگیری دائم، به کارگیری در ساعات پیک و به کارگیری در تابستان به منظور جبران کاهش تولید واحدهای سیکل ترکیبی را مشخص نمود.