سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد یوسفیان – گروه مهندسی کامپیوتر – دانشگاه کاشان

چکیده:

تمرکز گرایی یکی از آفت های کشور ایران می باشد.فناوری اطلاعات در این بر خلاف شعار آن ، نه تنها از موج فراینده ی تمرکز گرایی نکاسته است ، بلکه به آن ستاب بیشتری نیز بخشیده است .افزایش این تمرکز گرایی در فناوری اطلاعات با توجیه های گوناگونی همراه بوده است.در این مقاله کوشش شده است که برخی از توجیه های تمرکز گرایی در فناوری بررسی شود و نشان داده شود که این توجیه ها نمی توانند دلیل های خوبی ربا تمرکزی گرایی باشند.توجیه هایی که در این مقاله به بررسی و پاسخ آن پرداخته شده است عبارتند از « ناتوان انگاشتن شرکت های بیرون از پایتخت» ، « سادگی کنترل از مرکز» ، « محرمانگی داده ها » ، « کاهش هزینه های سخت افزاری با انجام خرید های متمرکز» ، « تمرکز پژوهشی برای پیشگیری از موازی کاری » ، « گزینش پیمانکاران ویژه » ، « به کارگیری سیستم های ویژه» و «منافع ملی».