سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

مریم السادات طباطبائیان – عضو هیئت علمی

چکیده:

هریک از محصولات تولیدی از ابتدای راه اندازی فرایند تولید تا ورود مواد اولیه و سایر منابع و در نهایت رسیدن آن به دست مشتری، هزینه هایی مانند هزینه های آماده سازی، مواد اولیه و دستمزد، استهلاک و غیره را ایجاد می کنند. همه موارد مذکور از جمله مواردی هستند که بهای تمام شده محصولات تولیدی از آن ها تشکیل یافته است. تولید کنندگان برای برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های خود نیازمند اطلاعاتی از جمله بهای تمام شده برآوردی محصولات تولیدی می باشند و با استفاده از این اطلاعات میزان تولید، فروش، درصد سود، هزینه ها و برنامه تولیدات خود را برنامه ریزی کرده و مورد کنترل قرار می دهند. در این پروژه ضمن اشاره به روش ها و مراحل مختلف پرورش قارچ صدفی، بهای تمام شده این محصول محاسبه گردید و سعی بر آن شد تا عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده به طور مجزا نشان داده شود و توجیه پذیر بودن اجرای این طرح در سطح شهرستان گلپایگان اثبات شود. اطلاعات جمع آوری شده در این پروژه از مشاهدات پژوهشگر در مکان های مرتبط، مصاحبه با صاحب نظران و تولید کنندگان محصول مورد نظر، پرسشنامه و همچنین از بررسی اسناد و مدارک موجود به دست آمده است