سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زینب ملکی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
محمود الماسیان – استاد یار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
رضا زارعی سهامیه – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه لرستان
سیامک بهاروند – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در پهنه ساختاری لرستان واقع در کمربند چین خورده-رانده زاگرس و در موقعیت ۴۸ درجه و ۲۷ دقیقه تا ۴۹ درجه و ۳ دقیقه طول شرقی و ۳۳ درجه و ۳۶ دقیقه تا ۳۴ درجه و ۶ دقیقه عرض شمالی درشمال شرقی استان لرستان واقع شده است . با نگاه به مراکز جمعیتی فراوان در منطقه از جمله شهر بروجرد و شهرهای پیرامون، و نیز گسترش مراکز اقتصادی و صنعتی منطقه انجام پژوهش های علمی و برآورد توانایی مخاطرات طبیعی از جمله لرزه خیزی لازم و ضروری است . با استفاده از روابط تجربی موجود پتانسیل لرزه ای گسل های منطقه محاسبه شده است. همچنین با استفاده از نرم افزار های زمین شناسی مانندGISو ژئومتیکا لرزه خیزی شهرستان بروجرد از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت مشخص شد که علیرغم وجود گسل های زیاد در منطقه سه قطعه قلعه حاتم ، نهاوند و دورود از گسل اصلی جوان زاگرسMRF) گسل های جنبای اصلی و چشمه های لرزه ای منطقه به شمار می آیند