سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا سلیمانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد،جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز
ناصر بالنده –
فیروزه جمالی –

چکیده:

ارزیابی توان محیط زیست عبارت است از برآورد استفاده ممکن انسان از سرزمین برای کاربری های کشاورزی، مرتعداری، جنگلداری، پارکداری، آبزی پروری، امور نظامی و مهندسی و توسعه شهری، صنعتی و روستایی در چارچوب استفاده های کشاورزی، صنعتی، خدمات و بازرگانی. بهره برداری بهینه و اصولی از منابع طبیعی سرزمین و ساماندهی کاربری اراضی بر اساس توان طبیعی (اکولوژیکی) آن، نقش مهمی در جلوگیری از تخریب محیط زیست در راستای توسعه پایدار دارد. ارزیابی توان اکولوژیکی یکی از روش های تعیین کاربری های بهینه اراضی است که در آن ابتدا با تهیه نقشه یگان های زیست محیطی که از تلفیق نقشه های طبقات ارتفاعی، شیب، جهت شیب، خاک و پوشش گیاهی بدست می آید و سپس با تجزیه و تحلیل سیستمی عوامل پایدار و ناپایدار اکولوژیکی سرزمین، توان انواع کاربری ها، ارزیابی می گردد. منطقه آزاد ارس در استان آذربایجان شرقی و به مرکزیت شهر جلفا در ۱۳۷ کیلومتری تبریز در ۴۵ درجه و ۳۵ دقیقه طول شرقی و ۳۸ درجه و ۶۵ دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است .برای انجام این تحقیق، اطلاعات درباره اقلیم، آب و هوا، خصوصیات خاک شناسی، شکل زمین، سنگ بستر، نقشه شیب، قابلیت اراضی منطقه مورد مطالعه، باد، مناطق حفاظت شده و اطلاعات مربوط به پوشش گیاهی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد با توجه به ویژگی های بررسی شده مکان منطقه آزاد ارس از لحاظ زیست محیطی، توان کافی برای استقرار و توسعه صنایع سنگین را دارا می باشد