سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هما محمودزاده – استادیار گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

بر جذب یون در گیاهچه های گندم و (Cynodon dactylon) به منظور بررسی اثرات دگر آسیبی علف هرز پنجه مرغی لوبیا ، عصاره آبی ریزوم این گیاه با غلظتهای ۱،۵،۱۰،۲۰ درصد تهیه شد.استفاده از این غلظتها موجب کاهش جذب پتاسیم توسط قطعات ریشه گندم شد.همچنین افزایش غلظت عصاره منجر به خروج بیشتر این یون از قطعات ریشه گردید، به گونه ای که در حضور غلظت ۲۰ % عصاره، خروج پتاسیم ۳ برابر شاهد بود.نتایج مشابهی در ارتباط با جذب پتاسیم توسط ریشه و تراکم آن در ساقه بوسیله گیاهان کامل گندم و لوبیا بدست آمد و در حضور غلظت ۲۰ % عصاره،علاوه بر اثر بازدارندگی بر جذب پتاسیم توسط ریشه، ممانعت از انتقال به بخش های هوایی نیز مشاهده گردید. کاهش جذب پتاسیم توسط عصاره ریزوم پنجه مرغی در گیاهان مورد آزمایش می تواند به علت اثر اسید های فنولیک موجود در ریزوم بر اختلاف پتانسیل الکتریکی غشا ی سلولی بافت ریشه باشد که می توانند با د-پلاریزه کردن غشا منجر به تغییر اختلاف پتانسیل الکتریکی شوند.تاثیر این تاثیر اسید های فنولیک بر پتانسیل الکتریکی می تواند در نتیجه اثر بر پتانسیل الکتروژنیک سلولهای ریشه گیاه باشد.