سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی رحیمی – گروه فیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
محمد واحدی – مرکز تحقیقات لیزر سازمان انرژی اتمی تهران

چکیده:

دراین مقاله اثرگاز کمکی هیدروژن بر مشخصات خروجی لیزر بخار فلزی مس با آهنگ تکرار بالا و تخلیه الکتریکی طولی مطالعه شده است به عبارتی تاثیر پارامترهایی نظیر توان الکتریکی ورودی، فرکانس تکرار پالس و فشار گاز کمکی نئون و نئون – هیدروژن بطور جداگانه روی توان خروجی لیزر بخار مس بررسی و با هم مقایسه شده است همچنین دریک لیزر بخار کلرید مس تاثیر پارامترهای توان الکتریکی ورودی فشار گاز کمکی هلیم – نئون و دمای مخزن نمک کلرید مس بررسی شد. نتایج تجربی نشان میدهد که برای این پارامترها مقدار بهینه ای وجود دارد.