سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابراهیم پناه پور – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان
علیرضا جعفرنژادی – عضوهیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی خوزستان
زینب قشقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد
خوشناز پاینده –

چکیده:

تحقیقات نشان میدهد که درسالهای اخیر غلظت فلزات سنگین خاک رو به فزونی بوده و به دلیلداشتن اثرات نامطلوب برفعالیت های متابولیکی و فیزیولوژیکی موجودات زنده همواره مورد توجه محققان بوده است به همین دلیل تلاشهای فراوانی برای جلوگیری از ورود این فلزات به محیط انجام گرفت است نیکل یکی ازمهمترین این فلزات می باشد که ازمنابع گوناگون وارد خاک گیاه و درنهایت به زنجیره غذایی حیواناتو انسان می شود و خسارت هایی جدی را به بار می آورد ضمن اینکه انجام پژوهشهایی درراستای زدودن این فلز اززیست بوم و کاستن آن اززنجیره غذایی ضروری می باشد لازم است پژوهشهایی دررابطه با توانایی جذب آن توسط سبزیجاتی که درسبد غذایی روزانه انسان قرار دارد انجام گیرد بدین منظور تحقیقی بصورت آزمایش گلخانه ای درقالب طرح کاملا تصادفی با چهارتیمار غلظت ۰و۲۰و۵۰و۱۰۰ میلیگرم نیکل درکیلوگرم خاک درسه تکرار برای ارزیابی میزان جذب نیکل بوسیله گیاه تربچه انجام گردید.