سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود دژم – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
حکیمه دژکام – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده:

به منظور بررسی توان آللوپاتیک زیره پارسی(سیاه ایرانی) در کنترل دو علف هرز مهم خاکشیر گاوی و چچم چمنی آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی در بهار ۱۳۸۹ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل ۵ غلظت اسانس زیره پارسی ( صفر، ۲۵۰ ، ۵۰۰ ، ۱۰۰۰ و ppm 2000 ) بود که در چهار تکرار اعمال شد. نتایج حاکی از تاثیر معنی دار اسانس زیره سیاه ایرانی در کنترل و توقف جوانه زنی دو بذر علف هرز ذکر شده بود و بذر خاکشیر گاوی به عنوان بذری حساس تر شناخته شد به طوریکه جوانه زنی آن در کمترین غلظت اسانس ( ppm250 ) نیز کاملا متوقف گردید. بررسی طول ساقه چه وریشه چه و وزن خشک گیاهچه های جوانه زده شده نیز نشان داد که اسانس زیره سیاه ایرانی در کنترل این دو علف هرز توان فوق العاده بالایی دارد